ਰਸੋਈ ਘਰ

ਰਸੋਈ ਘਰ

ਅਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਛੋਲੇ

ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਪੂਰੀ ਛੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਛੋਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ...

ਮਸ਼ਰੂਮ ਪੈੱਪਰ ਫ਼ਰਾਈ

ਕਈ ਲੋਕ ਤਿੱਖਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਸ਼ਰੂਮ ਪੈੱਪਰ ਫ਼ਰਾਈ। ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ...

ਸਵੀਟ ਅਤੇ ਸਪਾਇਸੀ ਚਿਕਨ ਬਾਈਟਸ

ਨੌਨ ਵੈੱਜ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਿਕਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਸਿਪੀ ਲੈ...

ਬੌਰਨਵੀਟਾ ਬਰਫ਼ੀ

ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੌਰਨਵੀਟਾ ਬਰਫ਼ੀ ਟ੍ਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ...

ਚੀਜ਼ੀ ਫ਼੍ਰੈਂਚ ਫ਼ਰਾਈਜ਼

ਘਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀ ਖ਼ਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ...

ਇਡਲੀ ਪਿਜ਼ਾ

ਕੁੱਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਡਲੀ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਇਡਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਡਲੀ ਪਿਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ...

ਕ੍ਰੀਮ ਰੋਲ

ਸੈਨਕਸ ਖਾਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮ ਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ...

ਟਾਕੋ ਸਮੋਸਾ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਾਕੋ ਸਮੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਸਿਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ...

ਸੋਇਆਬੀਨ ਚਾਟ

ਸੋਇਆਬੀਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ...

ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਲੱਸੀ

ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪੀਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗਲ ਨੂੰ...