ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ

ਦਮਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਦੇਖਭਾਲ!

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਧੂੜ, ਮਿੱਟੀ, ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇੰਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀ,...

ਹਲਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਲਓ ਜਨਨ ਅੰਗ ਦੀ ਖਾਰਸ਼

ਜਨਨ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਖਾਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਨਨ ਅੰਗ ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਦੀ  ਖਾਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ...

ਖ਼ਰਬੂਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਖਰਬੂਜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਫ਼ਲ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ...

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਓ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੂਰ ਭਜਾਓ

ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਸੇਬ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਰ...

ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ...

ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ?

ਅੱਜ ਕਲ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ...

ਸਾਵਧਾਨ! ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ...

ਕਮਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਹੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

ਕਮਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਝੁਕ...

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ...

ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ 'ਚ ਜੀਰੇ ਦਾ ਵੱਖ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ। ਜੀਰੇ...

ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੂਸ

ਉਮਰ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋਗ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਠੀਆ ਵੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ...