ਵਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਲਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਲੂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ਼ਲਾਹਾਰੀ ਕੜ੍ਹਾਈ ਪਨੀਰ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਆਦ ‘ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਲਾਹਾਰੀ ਕੜ੍ਹਾਈ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਣੋ ਫ਼ਲਾਹਾਰੀ ਕੜ੍ਹਾਈ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ।
ਸਮੱਗਰੀ
ਪਨੀਰ 500 ਗ੍ਰਾਮ, ਟਮਾਟਰ 4 ਮੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 2 ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਲੌਂਗ 5, ਦਾਲਚੀਨੀ 2, ਜ਼ੀਰਾ ਚਿਮਚਾ, ਇਲਾਇਚੀ 4, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ 3, ਅਦਰਕ 1 ਚੱਮਚਾ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ 2, ਘਿਓ ਇੱਕ ਚੱਮਚਾ, ਲੂਣ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ
ਵਿਧੀ
1) ਘੱਟ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਪੈਨ ‘ਚ ਘਿਓ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਫ਼ਿਰ ਉਸ ‘ਚ ਲੌਂਗ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਜ਼ੀਰਾ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਓ
2) ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਗਰਮ ਕਰੋ
3) ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕਟੋਰੀ ‘ਚ ਕੱਢ ਲਵੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ‘ਚ ਪੀਸ ਲਓ।
3) ਹੁਣ ਉਸੇ ਪੈਨ ‘ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੋ।
4) ਫ਼ਿਰ ਇਸ ‘ਚ ਅਦਰਕ ਪੇਸਟ ਪਾਓ, ਮੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਬਾਲੋ।
4) ਹੁਣ ਇਸ ‘ਚ ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਮਸਾਲੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾਓ।
5) ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੈਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਚ ਪਨੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾਓ
6) ਪਨੀਰ ‘ਚ ਲੂਣ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦਿਓ, ਫ਼ਿਰ ਸਰਵ ਕਰੋ।