ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਰਦ ਸਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ (ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਝਿੱਲੀਦਾਰ ਕਵਰਿੰਗ) ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ:
ਤਨਾਅ – ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਨਾਅ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ‘ਚ ਮੂਡ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਤਨਾਅ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨੌਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ – ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਇਟਾਮਿਨਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ – ਕੁੱਝ ਵਾਇਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ ਤਾਂ ਵਾਇਟਾਮਿਨਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਵੋ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਵਾਇਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਰਾਇਬੋਫ਼ਲੇਬਿਨ ਅਤੇ ਕੋਇੰਜਾਮ ਕਿਊ 10 ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ।
ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕਰਨਾ – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਲਈ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਮੌਸਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ, ਖਾਣੇ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਫ਼ੀਨ – ਅਕਸਰ ਕੈਫ਼ੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਕ ‘ਚ ਇੰਨਾ ਕੈਫ਼ੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ‘ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੌਫ਼ੀ, ਲਿਕਰ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ – ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਤੰਗ ਬੈਲਟ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸਿਰਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਪੇਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਫ਼ਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਨਾ ਰੱਖੋ।