ਫ਼ਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੇਲੇ ਦੀ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖਾਣੇ ‘ਚ ਸੁਆਦ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫ਼ਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਵਾਇਟਾਮਿਨ ਬੀ-6, ਵਾਇਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤਕ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਲੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ …
ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ – ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ‘ਚ ਫ਼ਾਈਬਰ ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਸਟਾਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।
ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰੇ – ਕੇਲੇ ‘ਚ ਫ਼ਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਾਲਤੂ ਫ਼ੈਟ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇ – ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਾਫ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਪਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ – ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਡਾਇਜੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਰੁੱਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ।
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾਏ – ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ – ਰੋਜ਼ ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ‘ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ‘ਚ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਜ਼ਮਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ – ਐਜ਼ਮਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ‘ਚ ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਧ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਐਜ਼ਮਾ ਹੋਣ ਦੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਡੱਬੀ