ਚਿਕਨ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਚਿਮੀਚੁਰੀ ਚਿਕਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ।
ਸਮੱਗਰੀ
(ਚਿਮੀਚੁਰੀ ਸੌਸ ਲਈ)
ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ – 55 ਮਿਲੀਲੀਟਰ
ਲਸਣ – 35 ਗ੍ਰਾਮ
ਪਿਆਜ਼ – 65 ਗ੍ਰਾਮ
ਲਾਲ ਮਿਰਚ – 2 ਚੱਮਚ
ਹਰੀ ਮਿਰਚ – 2 ਚੱਮਚ
ਧਨੀਆ – 25 ਗ੍ਰਾਮ
ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅਨੀਅਨਜ਼ – 30 ਗ੍ਰਾਮ
ਧਨੀਆ – 12 ਗ੍ਰਾਮ
ਓਰੇਗੈਨੋ – 2 ਚੱਮਚ
ਨਮਕ – 1 ਚੱਮਚ
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ – 2 ਚੱਮਚ
(ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ)
ਬੋਨਲੈੱਸ ਚਿਕਨ – 600 ਗ੍ਰਾਮ
ਲਸਣ ਪੇਸਟ – 2 ਚੱਮਚ
ਨਮਕ – 1/2 ਚੱਮਚ
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ – 1/2 ਚੱਮਚ
ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ – 2 ਚੱਮਚ
ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ – 2 ਚੱਮਚ
ਤਿਆਰ ਚਿਮਚੂਰੀ ਸੌਸ – 70 ਗ੍ਰਾਮ
ਤੇਲ – ਫ਼ਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ
ਵਿਧੀ
(ਚਿਮੀਚੂਰੀ ਸੌਸ ਲਈ)
1. ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ।
ਚਿਕਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
2. ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ‘ਚ, 600 ਗ੍ਰਾਮ ਬੋਨਲੈੱਸ ਚਿਕਨ, ਲਸਣ ਪੇਸਟ, ਨਮਕ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, 70 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿਮੀਚੂਰੀ ਸਾਓਸ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ।
2. ਚਿਕਨ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ।
3. ਇੱਕ ਗਰਿਲ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚਿਕਨ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਰੱਖੋ।
4. ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਚਿਮਚੂਰੀ ਸੌਸ ਰੱਖੋ।
5. ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਊਨ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਪੱਕਣ ਤਕ ਪਕਾਓ।
6. ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਸਰਵ ਕਰੋ।