ਖਾਣੇ ‘ਚ ਖ਼ਾਸ ਰਾਇਤਾ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਰੂਟ ਰਾਇਤਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਖੱਟਾ-ਮਿੱਠਾ ਸੁਆਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ‘ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਸਾਨ ਵਿਧੀ।
ਸਮੱਗਰੀ
– ਨਮਕ (ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ)
– ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ
– ਅਨਾਰ ਦਾਣੇ
– ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ
– 4 ਕੱਪ ਦਹੀਂ
– 2 ਕੱਪ ਪਾਈਨਐਪਲ (ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ)
– 3 ਕੇਲੇ (ਛਿੱਲੇ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ)
– 3 ਸੇਬ (ਛਿੱਲੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ)
– 1 ਅੰਬ (ਛਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ)
– 2 ਕੱਪ ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਾਣੇ
– 1 ਛੋਟੇ ਚਮਚ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ
– 2 ਛੋਟੇ ਚਮਚ ਰਾਇਤਾ ਮਸਾਲਾ
– ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਚੀਨੀ
– ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ
ਵਿਧੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ‘ਚ ਦਹੀਂ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਰਾਇਤਾ ਮਸਾਲਾ, ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਘੋਲ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਨ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਰੂਟ ਰਾਇਤਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਲਈ ਫ਼ਰਿੱਜ ‘ਚ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਫ਼ਰੂਟ ਰਾਇਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੋ।