ਓਟਸ ‘ਚ ਕਈ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਓਟਸ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਟਿੱਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਟੇਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਟਸ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਟਿੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ
ਸਮੱਗਰੀ
ਪਾਣੀ
110 ਗ੍ਰਾਮ ਅੰਕੁਰਿਤ ਮੂੰਗ ਦਾਲ
70 ਗ੍ਰਾਮ ਓਟਸ
50 ਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆਜ
1/2 ਚਮਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ
2 ਚਮਚ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ
2 ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ
1/4 ਚਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ
1/4 ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ
1/2 ਚਮਚ ਨਮਕ
2 ਚਮਚ ਦਹੀਂ
2 ਚਮਚ ਧਨੀਆ
ਤੇਲ ਤਲਣ ਦੇ ਲਈ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਇੱਕ ਕੜਾਈ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ  ਕਰਕੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਬਾਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡਰ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਫ਼ਿਰ ਇੱਕ ਬਾਊਲ ‘ਚ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਸ ਪੇਸਟ ‘ਚ ਓਟਸ, ਪਿਆਜ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਗਰਮ ਮਲਾਲਾ, ਹਲਦੀ, ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਨਮਕ, ਦਹੀ ਅਤੇ ਧਨੀਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੋ।
ਫ਼ਿਰ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸਰ ਲਓ ਅਤੇ ਟਿੱਕੀ ਦੀ ਸੇਪ ਬਣਾ ਲਓ।
ਇੱਕ ਪੈਨ ‘ਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਣੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਰਾਈ ਕਰ ਲਓ।
ਓਟਸ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਟਿੱਕੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਸਰਵ ਕਰੋ।