ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਅੰਬ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਬ ਦਾ ਰਸ, ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਿਰਨੀ ਜਾਂ ਖੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਬ ਦੀ ਖੀਰ ਖਾਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਮੱਗਰੀ
– ਇਕ ਕੱਪ ਚੌਲ
– ਚਾਰ ਕੱਪ ਦੁੱਧ
– ਇਕ ਚਮਚ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ
– ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕੇਸਰ ਪਾਊਡਰ
– ਦੋ ਕੱਪ ਮੈਂਗੋ ਪਲਪ (ਅੰਬ ਦਾ ਗੁੱਦਾ)
– ਚਾਰ ਕੱਪ ਚੀਨੀ
– ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ
– ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਸਤਾ
– ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਕੱਪ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼
ੁਵਿਧੀ
1. ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਾਈਂਡਰ ‘ਚ ਪੀਸ ਲਓ।
2. ਹੋਲੀ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਡੂੰਘੇ ਬਰਤਨ ‘ਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਦੁੱਧ, ਚੀਨੀ, ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾਓ।
3. ਇਸ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ।
4. ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਅੱਧੇ ਬਦਾਮ, ਪਿਸਤਾ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਓ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
5. ਦੁੱਧ ‘ਚ ਮੈਂਗੋ ਪਲਪ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਿੱਜ ‘ਚ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ।
6. ਜਦੋਂ ਮੈਂਗੋ ਫ਼ਿਰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ, ਪਿਸਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਸਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰਵ ਕਰੋ।