ਮੁੱਖ ਲੇਖ

ਮੁੱਖ ਲੇਖ

ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚੋਂ (ਕਿਸ਼ਤ-171)

ਜਿਉਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲੇ ਬਾਵੇ ਕਾ ਗੀਸਾ ਸੱਥ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬੇ ਪਾਖਰ ਸਿਉਂ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬਾਬੂ ਕਾਮਰੇਡ...

ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚੋਂ (ਕਿਸ਼ਤ-169)

ਸੱਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬੇ ਸੰਧੂਰਾ ਸਿਉਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿਉਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਸੂਬੇਦਾਰਾ!...

ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚੋਂ (ਕਿਸ਼ਤ-168)

ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਰਜਨ ਬੁੜ੍ਹੇ ਕਾ ਬੱਲੂ ਸੱਥ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਤੇ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਣੀਆ ਹੱਸ ਕੇ ਟਿੱਚਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ,...

ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚੋਂ (ਕਿਸ਼ਤ-166)

ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਥ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ...